Browsergames.nl

Op Browsergames.nl vindt je een grote hoeveelheid gratis browsergames. Browsergames onderscheiden zich van normale games omdat ze speelbaar zijn vanuit je browser. Vaak hoef je niets meer te installeren en kan je meteen beginnen met de browsergame te spelen.

Het enige wat je dus nodig hebt is een webbrowser (zoals bijvoorbeeld Chrome en Firefox) en toegang tot internet. Vaak moet je een account aanmaken op het spel die je wilt spelen. Het zijn veelal grote games vergeleken met simpele spelletjes die op tal van internetportals kan spelen. Omdat ze zo groot zijn is een account vaak een vereiste bij deze browsergames.